Serwis używa cookies

Strona Główna

Wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany jest w czasie wolnym od zajęć szklonych, np. w wakacje lub ferie zimowe w formie obozów lub kolonii. Wypoczynek musi być zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.
Każdy organizator wypoczynku zobowiązany jest zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty, na minimum 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Zgłoszenie wypoczynku odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego na niniejszej stronie oraz poprzez złożenie wydruku tego formularza (wraz z załącznikami) w kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. Zgłoszenie zawiera informacje dotyczące m.in. miejsca wypoczynku, liczby uczestników, kadrze opiekuńczej, programu.
Każdy rodzic może dowiedzieć się czy wypoczynek, na który wybiera się jego dziecko, został zgłoszony w specjalnej bazie danych uruchomionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dostępnej pod zakładką Dla Rodziców.
Informacja o poszczególnych turnusach udostępniania jest służbom sprawującym nadzór nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży: Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Wykwalifikowana kadra to jeden z najważniejszych warunków bezpiecznego i udanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Kadra opiekuńcza tworzy niepowtarzalną atmosferę, pozwalającą na zintegrowanie wszystkich uczestników, tworzy urozmaicony, dostosowany do potrzeb uczestników program. Liczba wychowawców musi odpowiadać liczbie uczestników wypoczynku.
Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki Pytania i odpowiedzi, w której umieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zgłaszania wypoczynku.

Ze względu na chęć ujednolicenia zasad zgłaszania półkolonii i innych form wypoczynku w miejscu zamieszkania na poziomie całego kraju, organizatorzy powinni zgłaszać te formy za pośrednictwem uproszczonego formularza nr 2.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z właściwym terenowo kuratorium oświaty, ewentualnie skorzystania ze skrzynki mailowej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Rejestracja krok po kroku - Instrukcja

System rejestracji zgłoszeń wypoczynku

 

Wolontariusze – kandydaci na kierowników i wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży zwolnieni z opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

Przypominamy, że od uiszczenia opłaty za wydanie z Rejestru informacji o osobie zwolnieni są także będący wolontariuszami kandydaci na wychowawców lub kierowników formy wypoczynku dzieci i młodzieży obowiązani do przedstawienia informacji organizatorowi wypoczynku na podstawie art. 92a ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Taki zapis wprowadza ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2014 r. poz. 1690) zmieniając ustawę z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 i 1514) - w art. 24 po ust. 1 dodając ust.1a.