Komunikat

Informujemy, że możliwość zgłaszania wypoczynku przez organizatorów na sezon zimowy w bazie wypoczynku będzie możliwe od dnia 9 października 2017.

Odszukaj zgłoszenie

Podaj przedział dat oraz wskaż organizatora lub powiat / miejscowość wypoczynku bądź wprowadź numer zgłoszenia