KOORDYNATORZY WYPOCZYNKU W WOJEWÓDZTWACH:

KURATORIUM OŚWIATY KOORDYNATOR

Dolnośląskie
Wrocław

Joanna Król
e-mail: j.krol@kuratorium.wroclaw.pl
tel. 500 366 339

Kujawsko – Pomorskie
Bydgoszcz

 

Delegatura w Toruniu

 


Delegatura we Włocławku

 

Andrzej Czopek
e-mail: aczopek@bydgoszcz.uw.gov.pl
tel. 52 34-97-636

Jolanta Gruchlik
e-mail: delegatura.ko.torun@gmail.com
tel. 56 620-00-65 wew. 31,
56 611-52-23,

Beata Stachowiak
e-mail: kobdw@wp.pl  
tel. 54 23-11-551 wew. 41

Lubelskie

Bożenna Jedlińska
e-mail: bozenna.jedlinska@kuratorium.lublin.pl
tel. 81 53 85 210 / 781 701 533

Lubuskie
Gorzów Wielkopolski

Anna Włodarczak
e-mail: a.wlodarczak@ko-gorzow.edu.pl
tel. 68 452 74 14

Beata Muchla
e-mail: b.muchla@ko-gorzow.edu.pl
tel. 68 452 74 14

Paulina Domańska – starszy specjalista
e-mail: p.domanska@ko-gorzow.edu.pl
tel. 95 725 50 00

Łódzkie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janusz Pietruszewski
e-mail: jpietruszewski@kuratorium.lodz.pl
tel.  42 636 39 80

Jan Welhan
e-mail: jwelhan@kuratorium.lodz.pl
tel.  42 636 39 80

Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
Jolanta Banasik
e-mail: jbanasik-pt@kuratorium.lodz.pl
tel. 44 649 77 41

Delegatura w Sieradzu
Aleksandra Budzianowska
e-mail: abudzianowska-si@kuratorium.lodz.pl 
tel: 43 822 58 44

Delegatura w Skierniewicach
Anna Potkańska
e-mail: apotkanska-sk@kuratorium.lodz.pl
tel. 46 834 15 81

Małopolskie
Kraków

Katarzyna Ślusarczyk
e-mail: katarzyna.slusarczyk@kuratorium.krakow.pl
tel. 12 448-11-17

Mazowieckie
Warszawa

Czesław Ziemniak
e-mail: czeslaw.ziemniak@kuratorium.waw.pl 
tel. 22 551 24 02  

Anna Laskowska
e-mail: anna.laskowska@kuratorium.waw.pl
tel. 22 551 24 00 wew. 4022

Anna Krzyczkowska
e-mail: anna.krzyczkowska@kuratorium.waw.pl 
tel. 22 551 24 00 wew. 3023

Opolskie

Piotr Dańkowski
e-mail: pdankowski@kuratorium.opole.pl
tel. 77 452-45-73, 691 933 131

Podkarpackie
Rzeszów

Rafał Żelazo
e-mail: rzelazo@ko.rzeszow.pl
tel. 17 867 11 45

Podlaskie
Białystok

Jolanta Wróblewska-Chorzewska
e-mail: jchorzewska@kuratorium.bialystok.pl
tel. 85 748-48-22

Dorota Lidia Kuskowska
e-mail: dkuskowska@kuratorium.bialystok.pl
tel. 85 748-48-22

Bożena Dzitkowska
e-mail: bdzitkowska@kuratorium.bialystok.pl
tel. 85 748-48-22

Pomorskie
Gdańsk

Hanna Piotrowska
e-mail: hanna.piotrowska@kuratorium.gda.pl
tel. 58 322-29-31.

Śląskie
Katowice

Zygmunt Michalski
z.michalski@poczta.kuratorium.katowice.pl
tel. 32 606-30-22

Świętokrzyskie
Kielce

Paweł Boroń
e-mail: pawel.boron@kuratorium.kielce.pl
tel. 41 342-17-83

Warmińsko – Mazurskie
Olsztyn

Jolanta Kończal
e-mail: jkonczal@ko.olsztyn.pl
tel. 89 523-24-69

Teresa Bednarz
e-mail: tbednarz@ko.olsztyn.pl
tel. 55 232-46-99

Krzysztof Szwed
e-mail: kszwed@ko.olsztyn.pl
tel. 87 732-85-66

Dariusz Człapiński
e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl
tel. 89 523-24-23

Wielkopolskie
Poznań

 

Delegatura w Kaliszu

 

Delegatura w Koninie

 

Delegatura w Lesznie

 

Delegatura w Pile

 

Alicja Maria Rajewicz
e-mail: a.rajewicz@ko.poznan.pl
tel. 604 195 147

Marzena Szczudlik
e-mail: m.szczudlik@ko.poznan.pl
tel. 600 211 837

Joanna Karolewska
e-mail: j.karolewska@ko.poznan.pl
tel. 780 386 117

Magdalena Krystyna Jurkiewicz
e-mail: m.jurkiewicz@ko.poznan.pl
tel. 662 361 589

Grażyna Anna Rodek
e-mail: g.rodek@ko.poznan.pl
tel. 780 386 094

Zachodniopomorskie
Szczecin

Urszula Jeleńska
e-mail: ujelenska@kuratorium.szczecin.pl
tel. 91 442-75-72

Teresa Kosmaczewska
e-mail: jbedlin@kuratorium.szczecin.pl
tel. 91 442-75-33

Adres e-mail: wypoczynek@men.gov.pl