Czy w związku ze zmianami przepisów rozporządzenia w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży wydane dotychczas zaświadczenia o ukończeniu kursów na kierownika wypoczynku oraz na wychowawcę wypoczynku zachowują ważność?

TAK. Zaświadczenia o ukończeniu kursów na kierownika wypoczynku lub kursu na wychowawcę wypoczynku na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452, z późn. zm.),  zachowują ważność, a osoby, które je ukończyły spełniają warunek ukończenia odpowiednio kursu na kierownika wypoczynku lub na wychowawcę wypoczynku.