Ile kosztuje uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności?

Za uzyskanie informacji o niekaralności osoby, w wersji papierowej – należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł, za informację w wersji elektronicznej  – 20 zł.