Jakie uprawnienia musi posiadać emerytowany dyrektor chcący zostać kierownikiem wypoczynku?

Wszystkie kryteria wymienione w odpowiedzi na pytanie nr 16.

Wyłączenie, dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dotyczące braku obowiązku posiadania zaświadczenia o ukończeniu  kursu na kierownika wypoczynku, dotyczy wyłącznie osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach. Zatem emerytowany dyrektor powinien ukończyć kurs na kierownika wypoczynku.