Nowa baza - nowa rejestracja

Od 1 maja 2016 r. funkcjonuje nowa baza wypoczynku.

Organizatorzy wypoczynku dokonują rejestracji w nowej bazie wypoczynku na stronie http://wypoczynek.men.gov.pl lub na www.men.gov.pl w zakładce-wypoczynek-baza wypoczynku-organizatorzy.

Informacji na temat zgłaszania wypoczynku udziela również kuratorium oświaty, w którym dokonane zostanie zgłoszenie, tj.:

- kuratorium oświaty właściwe dla siedziby lub miejsca zamieszkania organizatora - w przypadku wypoczynku organizowanego w kraju,

- kuratorium oświaty właściwe dla lokalizacji wypoczynku - w przypadku organizatorów, których siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.