W jaki sposób zgłaszać informację o wycieczce zagranicznej organizowanej w ramach programu wypoczynku krajowego?

Nie ma konieczności dokonywania zgłoszenia wycieczki zagranicznej, realizowanej podczas wypoczynku zgłoszonego i zaakceptowanego przez kuratora oświaty. Informacja na ten temat, z terminem wycieczki, trasy przejazdu i planowanym miejscem pobytu uczestników, ewentualnym zaplanowanym miejscem na nocleg (termin, adres, miejscowość, kraj) powinna zostać podana w formularzu bazy „Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży”, w punkcie 6 dotyczącym Ramowego programu wypoczynku określającego rodzaj zajęć realizowanych podczas wypoczynku.

Natomiast jeżeli wycieczka zagraniczna jest wypoczynkiem zagranicznym należy ją zgłosić na formularzu bazy  „Zgłoszenie wypoczynku organizowanego za granicą”.